VERSCHILLENDE STADIA IN HET BOUWPROCES

BOUW BIOGAS INSTALLATIE IN DE PRAKTIJK

IMPLEMENTATIE – START FASE

Start-up fase

De installatie van het Serigas systeem is een goed gecontroleerde proces dat plaatsvindt in verschillende stadia. Voor standaard processen, zoals mest verwerkingssysteem (MVS) geldt een kortere procedure.

Monsters te nemen

Na contact met de verkoopafdeling wordt van de beschikbare biomassa een monster genomen. Door het analyseren van monsters wordt het fermentatieproces gesimuleerd. Naast het verwachte gasvolume worden ook retentie tijden van het proces bepaald. Op grond van deze analyse kan een eerste ontwerp van de biogas installatie worden gemaakt en een budget worden berekend. Dit duurt ongeveer acht weken. Alleen de arbeidskosten en de laboratorium kosten van het de analyse van het monster zijn voor rekening van de klant.

De resultaten van de simulatie worden later gebruikt om het systeem naar ontwerpspecificaties die zijn overeengekomen met de klant te controleren.

Het voorlopig technisch ontwerp

Indien de klant akkoord gaat met de begrote oriëntatie prijs, de kostprijs, wordt een voorlopig technisch ontwerp gemaakt. Aan de hand van dit voorontwerp wordt bepaald welke vergunningsprocedures nodig zijn voor de installatie. Dit kan betekenen dat om te voldoen aan de vergunningsvereisten de begrote oriëntatie prijs wijzigt. Deze fase kan worden voltooid binnen vier weken.

Het gedetailleerd ontwerp

In deze fase, het technisch ontwerp is voorbereid en de nodige vergunningen worden aangevraagd. Deze fase duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

 

IMPLEMANTATIE – BOUW FASE

Bouwrijp maken van de grond

Zodra de vergunning is afgegeven, beginnen we met de voorbereiding en de productie van de nodige faciliteiten.

De Productie

Nadat het goedkeuringsproces start de bouw van de biogas installatie. Leveranciers uit Duitsland, Hongarije, Nederland en Spanje leveren hun componenten. Binnen twee maanden, alles is klaar.

Als de bouw is voltooid, wordt het systeem in werking gezet. Dit duurt ongeveer vier weken.

Tests

Na de installatie wordt het systeem grondig getest op de site. Langzaam wordt dan de productie vergroot. Na ongeveer een maand wordt de maximale productiecapaciteit van het systeem bereikt.

Productie en controle

Hoewel de maximale productiecapaciteit van het systeem binnen een maand zal worden bereikt, blijven de bacteriële culturen kwetsbaar. Het duurt dan nog drie maanden voordat het systeem echt stabiel is.

Ingebruikname

Pas bij een volledig stabiel systeem wordt de installatie daadwerkelijk ingebruik genomen.

 

IMPLEMENTATIE – GEBRUIK FASE

Productie

Door het verregaand geautomatiseerde proces is de ingebruikname na de stabilisatie periode eenvoudig.

Dagelijkse routine

Dagelijkse biomassa wordt aangevoerd, bereid en in het systeem ingebracht.

De monitoring van het systeem

Het systeem kan worden gecontroleerd via de afstandsbediening. Afhankelijk van het systeem wordt het een keer per week of 14 dagen visueel geïnspecteerd. Indien het regelsysteem een storing detecteert dan krijgt het onderhoudspersoneel een waarschuwing. Betreft het geen noodsituatie dan wordt het probleem opgelost bij de volgende onderhoud. In andere gevallen zal een technicus direct ter plaatse zijn met zijn expertise en de benodigde apparatuur.

Onderhoud

Het onderhoud schema bestaat uit het visuele onderhoud, maandelijkse check-ups en regelmatige onderhoudsbeurten. De energiekosten zijn laag door dat er veel gebruik wordt gemaakt van de zwaartekracht en bestaan voornamelijk uit stroom voor de pomp in het systeem. Ook de onderhoudskosten zijn laag. Er zijn tientallen sensoren, kleppen en pompen, maar het feit dat veel van deze zaken niet automatisch leiden tot het falen van het gehele systeem, zijn de periodieke onderhoudscontroles veelal voldoende.

Tijdens de visuele controles wordt specifiek op lekkages gelet. In het maandelijks onderhoud worden de belangrijke delen van het systeem gereinigd en gesmeerd. Bij de grote ,, klantenservice ” worden alle belangrijke delen van het systeem gecontroleerd en getest en bepaald of zij mogelijk moeten worden vervangen.