MFC Binnenhof Amsterdam

Oplossen van klimaatklachten, ontwerpaanpassingen van de klimaatinstallaties

(update 2-3-2020)

Opdrachtgever: Vastgoed Amsterdam.
Object: Multi Functioneel Centrum Binnenhof uit 2004.
Adres: A.J. Ernststraat 112 – 140 te Amsterdam
BVO: circa 8.000 m2

Naar aanleiding van klachten over het binnenklimaat zijn aanvullingen gedaan op de ontwerpen van de klimaatinstallaties
Tocht, kou. Door te weinig ventilatie was het structureel te warm. Alle klachten zijn geïnventariseerd, oorzaken benoemd, en zowel tijdelijke als structurele oplossingen geformuleerd. Vervolgens zijn de tijdelijke oplossingen ingevoerd en werden nieuwe ontwerpen gemaakt voor structurele oplossingen

Gebouw functie:

  • 2 Scholen
  • Kinderopvang (dagopvang en naschoolse)
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Buurtcentrum met Horeca en theater
  • Sport faciliteiten dansen yoga en een gymzaal.

Opdracht:

TDS Engineering heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van aanhoudende klimaat klachten van de gebruikers en te hoog energie verbruik. Op basis van de resultaten hebben we de ontwerp mogelijkheden geïnventariseerd en zijn 4 varianten uitgewerkt ten aanzien van energie, comfort, PvE frisse scholen en investering. In overleg is de variant met de beste resultaten uitgewerkt in een bestek technische installaties. Het bestek is aanbesteed en inmiddels zijn we bezig met de begeleiding van de uitvoering werkzaamheden door de installateur (Klaver). Vanwege de huisvesting van 2 scholen en kinderopvang hebben we een fasering gemaakt met minimale inzet van tijdelijke huisvesting waarbij het object zoveel mogelijk in gebruik kan blijven. De oplevering van de gehele verbouwing is in het najaar van 2019.

Ontwerp:

Voor de ventilatie wordt een twincoil systeem aangebracht en 2 nieuwe luchtbehandelingskasten van 19.000 m3/h met hoog rendement warmteterugwinning en variabel volume regeling op basis van temperatuur en CO2. Tevens wordt voorzien in hoog rendement fijnstof filters. De warmte opwekking gaat voor 50% van de capaciteit plaats vinden via 2 lucht-water warmtepompen van ieder 150 KW welke tevens voorzien in de koeling. De verlichting wordt geheel vernieuwd voor dimbare Led verlichting met aanwezigheid sensoren.

Energie:

Door warmteterugwinning toe te passen zal het ventilatie verlies afnemen van 600 kW naar 225 kW. Door warmtepompen toe te passen voor 50% van de capaciteit zal het energie aandeel van de warmtepompen circa 90% zijn. De besparing op het energie verbruik is daardoor circa 80% inclusief het extra verbruik voor de koeling.

Besparing jaarlijkse energiekosten € 60.000,- (van € 75.000,- naar € 15.000,-)
Besparing jaarlijkse CO2 uitstoot 175.000 kg (van 250.000 kg naar 75.000 kg)

Door Led verlichting toe te passen zal het energieverbruik afnemen van 240.000 kWh naar 120.000 kWh. De besparing van 120.000 kWh per jaar levert een CO2 besparing op van bijna 45.000 kg per jaar.

contact_button_klein_links