Mono-Vergisting

DUURZAME ENERGIE, SCHOON WATER EN KUNSTMESTVERVANGER UIT MEST Serigas International heeft een procedé ontwikkeld om iedere vorm van biomassa om te zetten in bruikbare energie. Het procedé is gebaseerd op mono-vergisting waarbij een mix van bacteriën wordt gebruikt van SERI, …

Biogas rendabel?

WANNEER IS BIOGAS INSTALLATIE WINSTGEVEND? Mono-Vergisting Biogas centrales op basis van het Serigas Procedé zijn rendabel. Vergisting is vanaf 20.000 ton mest per jaar zonder subsidie rendabel. Een ideale maat is 36.000 ton per jaar (100 ton per dag). Het …