Berekening ROI investering gasloos

Kom van dat gas af!
De komende dertig jaar moeten alle Nederlandse bedrijven van het aardgas af. Een flinke opgave, maar het levert ons uiteindelijk een schoner milieu en vollere portemonnee op.
TDS Engineering geeft in deze energietransitie wat gas bij. We hebben een eenvoudig rekenhulpje gecreëerd voor ondernemers om snel inzicht te verkrijgen in de investering en ROI van de transitie naar Gasloos.
TDS Engineering begeleidt en ontzorgt u bij de overstap van grijs naar groen. Van een bedrijfsscan tot het ontwerpen van uw warmte systeem, binnenklimaat of zonnepanelen, samen maken we uw bedrijf volledig gasloos.

 

Duurzaam bouwen is goed, Gasloos is Beter! Neem contact op met TDS-Engineering voor een vrijblijvende kennismaking.

 

De uitkomst uit de bovenstaande indicatieve berekening geeft u inzicht in uw ROI op de transitie naar Gasloos. TDS Engineering berekent en adviseert u graag over uw specifieke situatie.

TDS Engineering adviseert bedrijven en overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen bij verduurzaming en transitie naar Gasloos

Duurzaam bouwen is goed, Gasloos is Beter! Neem contact op met TDS-Engineering voor een vrijblijvende kennismaking:
        – snelle service
        – gedegen kennis
        – heldere communicatie
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

TDS Engineering ontwerpt Duurzaam en Gasloos. Bekijk hier onze diensten

 

EPA-U maatwerkrapport met aanvullende energiescan

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties dwingt ook tot verduurzaming.

De wet milieubeheer verplicht alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken om een energiebesparingsonderzoek te doen.

Voor kantoren met energie label C worden geen aanvullende maatregelen verlangd

 

TDS stelt voor u een rapport op, op basis waarvan u de te nemen energiebesparende maatregelen kunt laten uitvoeren. Dit is een EPA-U maatwerkrapport met aanvullende energiescan.

De verschillende maatregelen en hun onderlinge samenhang worden hierin beschreven en doorgerekend en geeft u een ROI op de benodigde investeringen.

Het door TDS opgestelde rapport voldoet aan deze informatieverplichting en het is tegelijkertijd een routeplan voor de realisatie van de voorgenomen maatregelen.

 

 

TDS Engineering adviseert bedrijven en overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen bij verduurzaming en transitie naar gasloos.

Verduurzamen wordt verplicht, maar het levert u geld op. Neem contact op met TDS-Engineering voor een energieadvies:
        – snelle service
        – gedegen kennis
        – heldere communicatie
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

TDS Engineering ontwerpt Duurzaam en gasloos. Bekijk hier onze diensten

Installatieadvies hotelbranche

TDS adviseert ook de Hotelbranche

TDS Engineering adviseert meerdere hotels op het gebied van bouw- en verbouwtrajecten met een breed scala aan adviesdiensten. Hierbij wordt onze advisering op maat afgestemd op je wensen.

TDS Engineering is een adviesbureau dat zich richt op advisering van haar opdrachtgevers op het gebied van technische installaties, energie en milieu.

 

Geloof in het eigen product is kenmerkend voor de gehele wijze waarop TDS Engineering haar opdrachtgevers adviseert. Iedere opdrachtgever moet er van het begin tot het eind van een project op kunnen vertrouwen dat kwaliteit onze eerste prioriteit is. Kwaliteit vergt deskundigheid en een gedegen voorbereiding, maar vooral ook aandacht voor de techniek.

Enkele hotelprojecten die wij hebben gedaan:

 

We kunnen je adviseren op de volgende gebieden:

 • Projectmanagement en begeleiding
 • Bouwkundig advies
  1. NEN metingen
  2. Asbestadvies
  3. Meerjarenonderhoudsadvies
 • Duurzaamheidsadvies
 • Installatieadvies
 • Intrinsieke waardes van TDS

Project management en begeleiding

Een goede projectorganisatie is voor elk project van primair belang teneinde in de praktijk datgene te realiseren wat op tekeningen is ontwikkeld binnen de gestelde randvoorwaarden als budget en tijd.

Derhalve beschikt TDS Engineering over ervaren projectmanagers die de projecten zowel technisch, organisatorisch als financieel begeleiden vanaf de ontwerpfase, via de uitvoering- en realisatiefase tot en met de oplevering- en nazorgfase.

Voor projecten vanaf een zekere omvang en complexiteit adviseren wij, in overleg met de opdrachtgever en afhankelijk van de aanbestedingsmethode naast een projectmanager ook een full-time technisch opzichter van TDS Engineering in de projectorganisatie op te nemen, teneinde een optimale kwaliteitscontrole te kunnen waarborgen. Op deze wijze behoeven externe inspecteurs, controleurs of een coördinator van de hoofdaannemer niet te worden aangesteld en kunnen de communicatielijnen kort en efficiënt worden gehouden.

De extra toegevoegde waarde van de projectmanager zal met name tijdens de uitvoering tot uiting komen waarbij assistentie kan worden verleend bij :

 • Opstarten, controleren en adviseren met betrekking tot de aanbestedingsprocedure;
 • Samenstelling van een gedetailleerde bouwplanning in overleg met de overige bouwteampartners;
 • Samenstellen en controleren/paraferen van financiële procedures;
 • Samenstellen van procedures en schema’s met betrekking tot installatietechnische kwaliteitscontrole;
 • Assistentie tijdens het bepalen van de bouwplaatsinrichting;
 • Assistentie tijdens het samenstellen van een logistiek projectplan waarin alle benodigde procedures met betrekking tot tekeningen controle, horizontaal en verticaal transport, vuilafvoer, milieuhuishouding etc. zullen worden geïntegreerd;
 • Onderzoeken van de subsidie mogelijkheden en het aanvragen daarvan.

 

Bouwkundig advies

TDS adviseurs kunnen bouwkundige, constructieve en installatietechnische vraagstukken oplossen. Door onderzoek te doen naar de bestemming, bouwtekeningen, bouwvergunningen, milieuaspecten en een analyse op locatie adviseert TDS over de mogelijkheden.

We kunnen hierbij ook constructies berekenen en de benodigde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen verzorgen.

TDS begeleidt hier tot aan de uiteindelijke oplevering van het vastgoedobject.

1. NEN 2580 metingen

Deze norm sluit nauw aan op het Bouwbesluit. Het is vastgesteld om uniforme definities en bepalingsmethoden te beschrijven voor oppervlakten van terreinen en voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen.

2. Meerjarenonderhoudsadvies

Elk pand heeft onderhoud nodig. We kunnen een meerjarenonderhoudsplan opstellen. Zo krijg je vooraf zowel bouwkundig als installatietechnisch inzicht in de kosten en werkzaamheden die nodig zijn om het vastgoedobject in een goede staat te houden. Het rapport geeft dus inzicht in de kwaliteit van het pand, de planning van het onderhoud en de te verwachten kosten hiervoor.

Duurzaamheidsadvies

TDS kan voor potentiële kopers en huurders een Energie Prestatie Certificaat (EPC) verzorgen en maatwerkadvies geven. Het Energie Prestatie Certificaat geeft inzicht in:

 • de energieklasse waarin het gebouw valt: van A (zeer energiezuinig) to G (zeer energie onzuinig);
 • het gestandaardiseerde energieverbruik per vierkante meter;
 • afgiftedatum en geldigheiddatum;
 • energiebesparende maatregelen.

 

Verder kan TDS met de opdrachtgever een concreet duurzaamheidsadvies uitwerken. In dit advies geven wij aan welke mogelijke aanpassingen aan het gebouw moeten of kunnen worden uitgevoerd om een bepaald niveau van duurzaamheid te halen.

Installatie advies

TDS is gespecialiseerd in het adviseren over- en ontwerpen van technische installaties en het begeleiden van het totale bouwproces, of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of beheer van gebouwen. Vanuit de basis zijn we een bureau dat meedenkt en zorgt voor installaties waarbij de verhouding prijs, kwaliteit, duurzaamheid en praktische invulling optimaal is. Niet experimenteren, maar zekerheid op basis van kennis en innoverend vermogen.

Intrinsieke waardes van TDS

Onze motivatie komt voort uit het invulling geven van factoren in de projecten die wij belangrijk vinden. Kernpunten hierbij zijn:

– Toepassen van de laatste stand der techniek;


– In een zo vroeg mogelijk stadium met alle ontwerppartners (opdrachtgever,
architect, constructeur) aan tafel zitten en samenwerken;


– Toewerken naar een optimaal leef- en werkklimaat voor de gebruiker,
tegen een betaalbare investering en tegen lage exploitatiekosten;


– Verzorgen van een dusdanige uitwerking van het ontwerp dat de opdrachtgever
niet voor verrassingen komt te staan tijdens de uitvoering;


– TDS als sparringpartner om een gebouw bouwfysisch te optimaliseren in relatie
tot de installaties, te voldoen aan de EPG eis en integratie van installaties
in het architectonisch ontwerp;


– in vroegtijdig stadium overleg met de overheid t.a.v. vergunningen.

TDS Engineering…

… is dus een allround deskundige partner voor advisering op het gebied van milieu, energie en technische installaties. Kwalitatief altijd hoogwaardig werk tegen een realistisch kostenplaatje, dat is wat u van ons mag eisen.

En daar doen we altijd graag voor u nog een schepje bovenop.

 

NL-EPBD ® procescertificaat

 

Bio Ecologisch Bouwen

Bio-ecologisch bouwen is gestoeld op vier belangrijke factoren: materialen, energie, water en ruimte. Bio-ecologisch bouwen bekijkt deze vier thema’s zowel vanuit milieustandpunt als vanuit gezondheidsstandpunt. Het doel van bio-ecologisch bouwen is te komen tot een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezond huis in een gezonde leefomgeving.

 

Duurzaam bouwen in goed, Bio Ecologisch bouwen is Beter! Neem contact op met TDS-Engineering voor een vrijblijvende kennismaking:
        – snelle service
        – gedegen kennis
        – heldere communicatie
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail info@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

vlas houtvezelplaten hout batiplum

TDS Engineering ontwerpt Duurzaam en Bio Ecologisch.

Materiaal: In plaats van de traditionele materialen maak je zoveel mogelijk gebruik van bio-ecologische alternatieven. Deze zijn gemaakt van (bijna) onuitputtelijke natuurlijke grondstoffen van plantaardige, dierlijke en/of minerale oorsprong. Hierbij opgetekend dat grondstoffen en energiebronnen die lokaal beschikbaar zijn de voorkeur krijgen.

 

Energie en water: Het materiaalgebruik is het eerste waaraan je denkt bij bio-ecologisch bouwen. Maar het maakt deel uit van een groter geheel. Zo maak je op vlak van energie gebruik van hernieuwbare energiebronnen, doorgedreven ventilatie en isolatie, spring je rationeel om met het verbruik … Voor het watergebruik gelden dezelfde spelregels: zoveel mogelijk besparen, gebruik maken van regenwater, een goede infiltratie, kleinschalige waterzuivering …

 

Ruimte: Ruimtelijke ordening en ecologische stedenbouw vormen een ander belangrijk aspect. Aandacht voor het milieu weerspiegelt zich ook in de ligging van het gebouw. Het totaalpakket van een bio-ecologisch gebouw omvat doordachte keuzes op vlak van energie, water, materiaalgebruik en ligging.

 

Het ideale bio ecologische gebouw of woning laat zich als volgt omschrijven:
–  De woning is gebouwd of verbouwd met zo veel mogelijk ‘bio-ecologische’ bouwmaterialen.
–  Ze heeft een goede compactheid, oriëntatie en buffering en is goed geïsoleerd en geventileerd.
–  De woning maakt gebruik van energiebesparende en energiezuinige basisinstallaties, technieken en apparaten. Bij nieuwbouw moet er minstens een Energiecerticiaat A zijn. Bij renovaties ligt de klemtoon eerst en vooral op isolatie.
–  Er zijn waterbesparende en waterzuinige basisinstallaties, technieken en apparatuur.
–  Het binnenklimaat is gezond en aangenaam.

 

TDS Engineering heeft veel ervaring met het ontwerpen van duurzame installaties en technieken. Bekijk hier onze diensten

Energie Audit

Kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED)

Wist u dat er een Europese wet van kracht is die energie audits voorschrijft voor alle grote bedrijven? Deze audits moeten voor 5 december 2015 worden uitgevoerd en elke 4 jaar worden herhaald. Nog lang niet alle bedrijven die onder deze audit plicht vallen hebben een audit laten doen.

Wat betekent deze wetgeving voor uw organisatie?

De EER is een Europese verordening die in 2012 van kracht is geworden. Het primaire doel van de EER is om energie-efficiëntie in de Europese Unie te bevorderen. De kerndoelstelling van de EU is om 20% meer energie-efficiëntie in 2020 te behalen. De Nederlandse invulling van de Energy Efficiency Directive (EED) is gepubliceerd in het “Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland”, april 2014.

De Nederlandse overheid heeft in juni 2015 deze wetgeving opgenomen in de tijdelijke regeling nr. IENM/BSK-2015/103340.

plantenkas

De tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties. De regeling kunt u vinden op overheid.nl(directe link).

 

Heeft u vragen over de EED, neem contact op met TDS-Engineering:
        – snelle service
        – grondige inspecties
        – heldere meetrapportages
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail info@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

 

Voor wie geldt artikel 8 van de EED (energie-audit)?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op u van toepassing. Bepaal door middel van het stappenplan, onder welke groep uw onderneming valt. Het stappenplan is schematisch weergegeven.

Uitzonderingen

Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

 

Schema-E-Audit

Waarom een energie-audit?

De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Wat moet u doen?

Uw onderneming geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

TDS heeft de expertise in huis om Energie Audit conform de rapportage vereisten op te stellen.

Wanneer?

Op basis van de richtlijn energie-efficiëntie 2012/27/EU dienen grote ondernemingen tenminste elke vier jaar een energie-audit uit te voeren.

Indien een onderneming nog geen Energie Audit heeft laten uitvoeren, dan dient actief contact gezocht te worden met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beziet in overleg met de onderneming hoe zo snel als realistisch mogelijk is, tot een energie-audit te komen.

Warmte Koude Opslag ontwerp (WKO)

Met Bodem Energie de maximale besparing realiseren met behoud van comfort, dat is onze focus bij bodemenergiebeheer. Zo levert een bodemenergiesysteem grote besparingen op energiekosten en een comfortabel binnenklimaat op.

 

Voor een Warmte Koude Opslag ontwerp (WKO), neem contact op met TDS-Engineering:
        – snelle service
        – grondige inspecties
        – heldere meetrapportages
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail info@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

 

TDS Engineering is gecertificeerd specialist in Warmte Koude Opslag (WKO)
Bodem en gebouw
Onze kennis en ervaring is integraal. We weten niet alleen van (bodem)energiesystemen, maar ook van gebouwinstallaties. Deze combinatie is de toegevoegde waarde voor onze klanten.

 

Sinds oktober 2014 mogen broninstallaties uitsluitend worden ontworpen en aangelegd door BRL 11000/11001 (ondergronds) en BRL 6000/6021 (bovengronds) gecertificeerde bedrijven. Deze certificering is onderdeel van de Algemene Maatregel van Bestuur Bodemenergiesystemen.

 

TDS is BRL 6000/6021 gecertificeerd en werkt samen met bedrijven die BRL 11000/11001 gecertificeerd zijn. Hierdoor bent u zeker van een systeem dat bovengronds en ondergronds optimaal op elkaar is afgestemd.  

 

Doel is het verhogen van de kwaliteit van bodemenergie-opslag-systemen en de prestaties van de installaties te waarborgen. Ook na oplevering blijft de leverancier aansprakelijk voor de prestaties van het door hem geleverde concept. Deze kwaliteitsborging onderschrijven wij volledig.

 

TDS Engineering heeft veel ervaring met WKO ontwerpen, warmtepompen of total energie installaties. Klimaat beheersing en energielabels.

 

Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing

    - Verwarming
    - Ventilatie
    - Airconditioning
    - Meet- en regeltechniek
    - Warmtepompen en /of total energy installaties
    - Speciale parkeergarage ventilatiesystemen

 

airco-voor-thuis

 

Oppervlakte metingen (NEN 2580)

Het NEN 2580 meetrapport geeft u een duidelijke specificatie van ieder type vloeroppervlak, zodat u precies weet hoe de vloeroppervlakte en de gebruikersfuncties voor ieder pand in uw vastgoedportfolio verdeeld zijn.

 

Voor een NEN 2580, neem contact op met TDS-Engineering:
        – snelle service
        – grondige inspecties
        – heldere meetrapportages
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail info@tds-engineering.nl
contact_button_klein_links
Valt een gemeenschappelijk trappenhuis nu wel of niet onder de oppervlakte van een gebruiksruimte?
Als u een pand effectief wilt exploiteren is het belangrijk dat u precies weet hoeveel verhuurbare oppervlakte er in het gebouw beschikbaar is.
Het NEN 2580 meetrapport geeft u een duidelijke specificatie van ieder type vloeroppervlak, zodat u precies weet hoe de vloeroppervlakte en de gebruikersfuncties voor ieder pand in uw vastgoedportfolio verdeeld zijn.
Inclusief tekeningen met een duidelijke specificatie van alle huurders en vierkante meters. De NEN 2580 meetrapporten worden volledig conform de NTA 2581 norm opgesteld. Daarnaast hebben wij ook de kennis in huis om oppervlaktebepalingen uit te voeren conform de DIN 277 norm.
De NEN 2580 maakt onderscheid tussen bruto vloeroppervlak (BVO), netto vloeroppervlak (NVO), verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) en gebruiksoppervlak (GO).
Deze norm wordt veel gebruikt door makelaars.

 

TDS Engineering heeft veel ervaring met NEN 2580 oppervlaktemeting rapportage en indien gewenst inspecteert TDS uw gebouwen, toetst en/of stelt een Meerjaren Onderhoudsplan voor u op.

 

Conditiemeting (NEN 2767)

In de NEN 2767 conditiemeting wordt vastgelegd wat de conditie van de bouwkundige elementen is en minimaal moet zijn en worden belangrijke zaken zoals continuïteit, kwaliteit en veiligheid meegewogen.

NEN-2767-indeling

Voor een NEN 2767, neem contact op met TDS-Engineering:
        – snelle service
        – grondige inspecties
        – heldere meetrapportages
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail info@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

Om de kwaliteit van uw vastgoed te bewaken heeft u inzicht nodig in de conditie van de panden in uw portefeuille.
In de NEN 2767 conditiemeting wordt vastgelegd wat de conditie van de bouwkundige elementen minimaal moet zijn en worden belangrijke zaken zoals continuïteit, kwaliteit en veiligheid meegewogen.
Door meting conform de NEN 2767 methodiek ontstaat een duidelijk beeld van de huidige conditie van uw pand of object, zonder dat dit beeld door de persoonlijke interpretatie van de inspecteur beïnvloed wordt.
Een NEN 2767 conditierapport biedt u een uitstekende basis om de kwaliteit van uw vastgoed op operationeel niveau vast te leggen en te beheersen.

 

TDS Engineering heeft veel ervaring met NEN 2767 conditiemeting rapportage en indien gewenst inspecteert TDS uw gebouwen, toetst en/of stelt een Meerjaren Onderhoudsplan voor u op.

 

Veiligheidsinspectie (NEN 3140)

Door uw elektrische installatie en arbeidsmiddelen te laten inspecteren door deskundigen op het gebied van de NEN 3140 kunt u erachter komen waar de knelpunten, m.b.t. arbeidsveiligheid, brandveiligheid, etc., van uw bedrijf zitten en wat u eraan kunt doen om deze te verbeteren.

nen3140

Voor een NEN 3140, neem contact op met TDS-Engineering:
        – snelle service
        – grondige inspecties
        – heldere meetrapportages
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail info@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

Het onderkennen van risico’s maakt het mogelijk deze te beheersen én te minimaliseren, waardoor de bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd.
Geregelde controles van elektrische installaties, bijvoorbeeld op basis van de NEN 3140 zijn daarom van belang. De schade preventieve controles zijn gericht op het opsporen van potentiële defecten en moeten worden uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen.
Voor alle organisaties is de NEN 3140 erg belangrijk omdat we tenslotte allemaal gebruik maken van elektrische installaties. Denk maar aan computers, faxen, printers, koffieautomaten, lampen, boormachines, etc.
Uiteraard wilt u een zo’n veilig mogelijk arbeidsplaats voor u en uw werknemers creëren, bovendien bent u hiertoe verplicht (Arbo-wet). Dit kunt u realiseren door deze normen als richtlijn te gebruiken tot een veilige werkplek.

 

TDS Engineering heeft veel ervaring met NEN 3140 veiligheidsinspectie rapportage en indien gewenst inspecteert TDS uw gebouwen, toetst en/of stelt een Meerjaren Onderhoudsplan voor u op.

Technische Due Dilligence

Bij de aan- of verkoop van vastgoed is het belangrijk dat u toegang heeft tot de juiste informatie. Als koper wilt u zeker weten dat het vastgoed in kwestie een gezonde investering is, terwijl u als verkoper zeker wilt zijn over de conditie van het vastgoed dat u in de markt zet. Een Technische Due Diligence biedt in beide gevallen de zekerheid die u zoekt.

TDDexecellen

Voor een TDD, neem contact op met TDS-Engineering:
        – snelle service
        – grondige inspecties
        – heldere meetrapportages
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail info@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

Met Technische Due Dilligence heeft u toegang tot de juiste relevante informatie.
Alle relevante gegevens omtrent het vastgoed object worden in kaart gebracht, van de bouwkundige staat en de conditie van de installaties tot de (brand)veiligheid en eventuele gezondheidsrisico’s.
Deze informatie wordt vervolgens verwerkt tot een gedetailleerde rapportage van de mogelijkheden en risico’s van het vastgoed. Ook wordt een indicatie gegeven van de onderhouds- en herstelwerkzaamheden die op korte termijn uitgevoerd moeten worden, evenals de kosten die hieraan zijn verbonden.
Tot slot geven wij u ook inzicht in de wet en regelgeving rondom het paraat hebben van logboeken en gebruikersvergunningen, en laten wij zien welke technieken op gebied van energiebesparing de meeste potentie hebben.

 

TDS Engineering heeft veel ervaring met Technische Due Dilligence rapportage en indien gewenst inspecteert TDS uw gebouwen, toetst en/of stelt een Meerjaren Onderhoudsplan voor u op.

Meerjaren onderhoudsplan MJOP

Een MJOP is een alomvattend plan voor het onderhoud van uw vastgoed, gebaseerd op de beoordeling van de technische onderhoudsstaat van de panden.

MJOP

Voor een MJOP, neem contact op met TDS-Engineering:
         – snelle service
         – grondige inspecties
         – heldere meetrapportages
         – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail info@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

 

Het is verstandig om onderhoud van uw vastgoed proactief te regelen.
Een MJOP is een alomvattend plan voor het onderhoud van uw vastgoed, gebaseerd op de beoordeling van de technische onderhoudsstaat van de panden.
Inzicht in de kwaliteit van uw vastgoed is de eerste stap naar optimale strategische beslissingen.
Zoekt u naar mogelijkheden om het rendement van uw vastgoed te verbeteren of bent u van plan om een pand de verhuren of verkopen. U zult eerst een exacte inventarisatie moeten maken:
         – Hoeveel oppervlakte heeft u in de portefeuille?
         – Wat is de onderhoudsstaat van uw vastgoed?
         – Waar staat u qua duurzaamheid?
         – En waar liggen de grootste risico’s en kostenposten?

 

De gecertificeerde specialisten van TDS-Engineering voeren gedetailleerde conditie- en oppervlaktemetingen voor u uit, ontwikkelen of evalueren uw onderhoudsplannen en ondersteunen u bij vragen omtrent aan- en verkoop.
Heeft u een specifieke vraag op gebied van inventarisatie? Neem contact op met ons team en verken de mogelijkheden van onze uitgebreide dienstverlening.

 

TDS Engineering heeft veel ervaring met gebouwinspecties, het toetsen of opstellen van MJOP, NEN 2580, NEN 2767, NEN 3140, TTD of Energie Certificaten.

Gebouwinspecties en TDD

Wilt u duidelijk inzicht in de technische conditie van uw vastgoed, of de totale oppervlakte van uw portefeuille? of bent u op zoek naar een specialist om u bij de Technische Due Diligence te ondersteunen?
   
neem contact op met TDS-Engineering:
        – snelle service
        – grondige inspecties
        – heldere meetrapportages
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail info@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

Het is verstandig om onderhoud van uw vastgoed proactief te regelen.

Inzicht in de kwaliteit van uw vastgoed is de eerste stap naar optimale strategische beslissingen.
De gecertificeerde specialisten van TDS-Engineering voeren gedetailleerde conditie- en oppervlaktemetingen voor u uit, ontwikkelen of evalueren uw onderhoudsplannen en ondersteunen u bij vragen omtrent aan- en verkoop.
Heeft u een specifieke vraag op gebied van inventarisatie? Neem contact op met ons team en verken de mogelijkheden van onze uitgebreide dienstverlening.

 

TDS Engineering heeft veel ervaring met gebouwinspecties, het toetsen of opstellen van MJOP, NEN 2580, NEN 2767, NEN 3140, TTD of Energie Certificaten.

Projectorganisatie

Een goede projectorganisatie binnen TDS Engineering is voor elk project van primair belang teneinde in de praktijk datgene te realiseren wat op tekeningen is ontwikkeld binnen de gestelde randvoorwaarden als budget en tijd.

Derhalve beschikt TDS Engineering over ervaren projectmanagers die de projecten zowel technisch, organisatorisch als financieel begeleiden vanaf de ontwerpfase, via de uitvoering- en realisatiefase tot en met de oplevering- en nazorgfase.

Voor projecten vanaf een zekere omvang en complexiteit adviseren wij, in overleg met de opdrachtgever en afhankelijk van de aanbestedingsmethode naast een projectmanager ook een full-time technisch opzichter van TDS Engineering in de projectorganisatie op te nemen, teneinde een optimale kwaliteitscontrole te kunnen waarborgen. Op deze wijze behoeven externe inspecteurs, controleurs of een coördinator van de hoofdaannemer niet te worden aangesteld en kunnen de communicatielijnen kort en efficiënt worden gehouden.

De extra toegevoegde waarde van de projectmanager zal met name tijdens de uitvoering tot uiting komen waarbij assistentie kan worden verleend bij :

• Opstarten, controleren en adviseren met betrekking tot de aanbestedingsprocedure;
• Samenstelling van een gedetailleerde bouwplanning in overleg met de overige bouwteampartners;
• Samenstellen en controleren/paraferen van financiële procedures;
• Samenstellen van procedures en schema’s met betrekking tot installatietechnische kwaliteitscontrole;
• Assistentie tijdens het bepalen van de bouwplaatsinrichting;
• Assistentie tijdens het samenstellen van een logistiek projectplan waarin alle benodigde procedures met betrekking tot tekeningen controle, horizontaal en verticaal transport, vuilafvoer, milieuhuishouding etc. zullen worden geïntegreerd;
• Onderzoeken van de subsidie mogelijkheden en het aanvragen daarvan.

Bureau-presentatie

TDS Engineering is een innovatief adviesbureau met enthousiaste en ervaren medewerkers, dat met name gespecialiseerd is in het ontwerpen van technische installaties in en rondom gebouwen, o.a.
 1.               – Alle gebouw gebonden installaties
 2.               – Energiebesparing
 3.               – Duurzaamheid

 

Naast het ontwerpen van technische installaties stellen wij ook onderzoeken in naar installaties die niet naar behoren functioneren.

Het uitvoeren van werkzaamheden kunnen wij desgewenst onder onze regie laten plaatsvinden.

Voorts kunnen wij u van dienst zijn bij het uitvoeren van energiebesparingsonderzoeken, de zogenaamde Energie-audit, die verplicht zijn voor organisaties met meer dan 250 medewerkers.

Graag komen wij met u in contact voor een vrijblijvend gesprek waarin wij ons persoonlijk aan u kunnen voorstellen.

Met vriendelijke groet,

 1. Bart Ruijs
 2. Directeur TDS Engineering

 

Bureau-presentatie

Geloof in het eigen product is kenmerkend voor de gehele wijze waarop TDS Engineering haar opdrachtgevers adviseert. Iedere opdrachtgever moet er van het begin tot het eind van een project op kunnen vertrouwendat kwaliteit onze eerste prioriteit is. Kwaliteit vergt deskundigheid en een gedegen voorbereiding, maar vooral ook aandacht voor de techniek.

Inventief

De medewerkers van TDS Engineering hebben hun sporen allemaal verdiend in het veld na het afronden van hun opleidingen op HTS- of universitair niveau.

Langdurige ervaring in een veelvoud aan projecten maakt dat ze als zelfstandige projectleiders uw eisen en wensen tot in het detail aan kunnen sturen en op inventieve wijze met plotseling opduikende problemen om kunnen gaan.

Communicatief

Binnen onze bedrijfsfilosofie neemt communicatie een belangrijke plaats in. Korte en heldere lijnen moeten zorgdragen voor de kennis die noodzakelijk is om onze kwaliteit te kunnen waarborgen. Onze platte organisatie staat garant voor snel en rechtstreeks contact, zowel intern als extern.

 Motivatie

Onze motivatie komt voort uit het invulling geven van factoren in de projecten die wij belangrijk vinden. Kernpunten hierbij zijn:

– Toepassen van de laatste stand der techniek;

– In een zo vroeg mogelijk stadium met alle ontwerppartners (opdrachtgever, architect, constructeur) aan tafel zitten en samenwerken;

– Toewerken naar een optimaal leef- en werkklimaat voor de gebruiker, tegen een betaalbare investering en tegen lage exploitatiekosten;

– Verzorgen van een dusdanige uitwerking van het ontwerp dat de opdrachtgever niet voor verrassingen komt te staan tijdens de uitvoering;

TDS als sparringpartner om een gebouw bouwfysisch te optimaliseren in relatie tot de installaties, te voldoen aan de EPG eis en integratie van installaties in het architectonisch ontwerp;

in vroegtijdig stadium overleg met de overheid t.a.v. vergunningen.

TDS Engineering…

… is dus een allround deskundige partner voor advisering op het gebied van milieu, energie en technische installaties. Kwalitatief altijd hoogwaardig werk tegen een realistisch kostenplaatje, dat is wat u van ons mag eisen.

En daar doen we altijd graag voor u nog een schepje bovenop.

 

TDS Engineering heeft ruime ervaring in het totale spectrum van de installatietechniek en duurzaamheid

Werktuigbouwkundige installaties:

 •   - Klimaatbeheersing
 •   - Verwarming
 •   - Ventilatie
 •   - Airconditioning
 •   - Meet- en regeltechniek
 •   - Warmtepompen en bodemopslag installaties
 •   - Speciale parkeergarage ventilatiesystemen

 Sanitair:

 •   - Vuilwater afvoerinstallaties
 •   - Hemelwater afvoerinstallaties
 •   - Sanitaire installaties

Transport:

 •   - Liften, personen en goederen
 •   - Hefinstallaties
 •   - Roltrappen
 •   - Gevelwasinstallaties
 •   - Buizenpost

Elektrotechnische installaties:

 •   - Licht- en kracht installaties
 •   - Data en telecommunicatie
 •   - Noodverlichting
 •   - Noodstroomsystemen
 •   - No-breakinstallaties
 •   - Domotica
 •   - NEN 3140 inspectie

Beveiliging:

 •   - Sprinklerinstallaties
 •   - Het opstellen van integrale brandbeveiligingsplannen
 •   - Brandmeldinstallaties
 •   - Ontruimingsinstallaties
 •   - Inbraak- en overvalbeveiliging
 •   - Toegang- en terreinbeveiliging
 •   - Vluchtplannen

Energiebesparing:

 •   - Energiebesparingadviezen
 •   - Subsidie onderzoek
 •   - EPG berekeningen
 •   - GPR Gebouw berekening
 •   - Energieprestatieadviezen (certificaat en maatwerk)
 •   - Energielabeling bestaande gebouwen
 •   - Energielabeling nieuwbouw
 •  - EPC berekening nieuwbouw

Overig:

 •   - Projectmanagement
 •   - Aankoopinspecties (TDD)
 •   - Second opinion
 •   - Gebruiksvergunningen

Biogas installaties, in samenwerking met Serigas International

 •  - ontwerp en realisatie van biovergisting installaties
 •  - mestzuivering
 •  - opwaardering biogas
 •  - waterzuivering

 

Gasloos

Heel Nederland moet gaan overstappen van gas op duurzaam.  Bouwaanvragen na 1-7-2018 kunnen in principe niet meer rekenen op een gasaansluiting. (1)

Het kabinet heeft dit in de energie-agenda (2)  staan.

Het beleid moet na 2023 gaan leiden tot een vrijwel CO2 neutrale economie in  Nederland.

Nederland wordt gasloos. Voor bedrijven en burgers is een duidelijke planning  erg belangrijk. (3)

 • Helder besparingsdoel
 • Recht op advies
 • Investeren in isolatie
 • Recht op bijstand
 • Financiering
 • Uitvoering

Van elke gemeente wordt verwacht om in 2021 een energietransitie (4) plan gereed te hebben.

In Nederland zijn 380 gemeenten, met 12.000 wijken. Omdat alle wijken anders zijn, is er niet een kant en klare oplossing.

Het is de bedoeling om per wijk te kijken wat de warmtebron wordt en per welke datum het gasnet afgesloten moet gaan worden.

 • Inspraak en begeleiding zijn hierbij erg belangrijk.
 • Een warmtenet is alleen per wijk aan te leggen omdat er vaak vergelijkbare huizen staan.
 • Het is daarom belangrijk om per wijk te onderzoeken wat de opties zijn.

Dit betekent voor de burgers:

 • Wat zijn de kosten
 • Is het betaalbaar
 • Is het uitvoerbaar

Het is de bedoeling dat iedereen nu, maar ook in de toekomst, comfortabel en duurzaam in ons land kan wonen.

Bronnen:

(1) Officiële bekendmaking Staatsblad, besluit 26-4-2018, overheid.nl

(2) Ministerie van Economische Zaken: naar CO2 arme energievoorziening

(3) Routekaart gasloos wonen, Milieudefensie.

(4) Energietransitie is een initiatief van de rijksoverheid dat een structurele verandering naar een duurzame energiehuishouding voorstaat.

Waar het lopende energiebeleid zich richt op het behalen van doelstellingen in het jaar 2010, is het Transitiebeleid juist gericht op de periode daarna. Het is de ambitie van de rijksoverheid dat Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa is. Het uiteindelijke doel van Energietransitie is een geheel duurzame energievoorziening in 2050 in Nederland. Energie is dan schoon, voor iedereen betaalbaar en wordt continu geleverd.

(5) Uitgelichte afbeelding : Gasunieverkenning 2050, uitgave 2018

Duurzaam bouwen is goed, gasloos is Beter! Neem contact op met TDS-Engineering voor een vrijblijvende kennismaking:
        – snelle service
        – gedegen kennis
        – heldere communicatie
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail info@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

TDS Engineering ontwerpt Duurzaam en gasloos. Bekijk hier onze diensten

 

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging

TDS-Engineering is sparringspartner naar de brandweer, zodat veel extra geld wordt bespaard voor geëiste maatregelen waarvoor alternatieven met gelijkwaardig beschermingsniveau zijn.

 • - Sprinklerinstallaties
  
 • - Integrale brandbeveiligingsplannen
  
 • - Brandmeldinstallaties
  
 • - Ontruimingsinstallaties
  
 • - Vluchtplannen
  
 • - Bedrijfsnoodplannen

brandbeveiliging

E- en W- installaties

Elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties

Elektrotechnische installaties

 • - Data- en telecommunicatie
 • - Brandbeveiliging
 • - Beveiliging
 • - Noodstroomsystemen
 • - Domotica
 • - NEN-3140 inspecties

electrotechnisch

Werktuigbouwkundige installaties:

 • - luchtbehandeling en klimaatbeheersing systemen
 • - warmtepomp en warmtenetten
 • - meet en regeltechniek
 • - hemelwater
 • - sanitair
 • - Riolering

 

Breed scala aan duurzame activiteiten

 • Biovergisting installaties

 • waterzuiverings systemen

 • mestverwerking

 • Energiebesparingsplannen

 • EPA-U maatwerkadvies

 • TDS Engineering is gecertificeerd ontwerper van WKO installaties

Energielabels

Energielabel utiliteitsgebouwen

Sinds 1 januari 2015 wordt de verplichting om bij een ‘transactiemoment’, zoals oplevering, verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw een energielabel te hebben, gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U kunt het label aanvragen via een energieadviseur met een BRL9500-certificaat voor de delen 00 (Algemeen) en 03 (Utiliteit bestaand). Alleen zij mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven.

Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen. Heeft u vragen over het Energielabel voor utiliteitsbouw of heeft u een Energielabel nodig? Bel: 036-5344005

contact_button_klein_links

TDS Engineering heeft veel ervaring in het opstellen van Energie Certificaten, is Erkend Deskundige en is energie adviseur met het BRL9500-certificaat voor de delen 00 (Algemeen) en 03 (Utiliteit bestaand). TDS stelt voor makelaars, vastgoed eigenaren en ook particulieren het Energielabel op.

energielabel gebouw1.jpg

Stappenplan:

Het opstellen van een energielabel voor een Utiliteitsgebouw kent het volgende 
stappenplan:

Naar aanleiding van een offerteverzoek, worden de gegevens van het gebouw 
opgezocht. 

 - de Bag Gegevens
 - We controleren het gebouw met behulp van Google Maps en Streetview; 
 - We vragen of bouwkundige plattegronden en -aanzichten aanwezig zijn;
 - Vervolgens wordt er een offerte opgesteld

 

Bij opdracht wordt een afspraak gemaakt om het gebouw op te nemen. 
Het gebouw wordt dan fysiek bezocht, waarbij: 

 - alle bouwkundige ruimten worden geinspecteerd;
 - de bouwkundige maten worden opgenomen/gecontroleerd;
 - het gebouw wordt ingemeten, indien bouwkundige tekeningen ontbreken;
 - de gebruikte bouwmaterialen worden opgenomen;
 - de isolatie dikten worden opgenomen;
 - inventarisatie plaatsvindt van de installaties;
   * Ventilatie
   * Verwarming
   * Koeling
   * Warm tapwater
   * Zonnepanelen
   * Verlichting

Op basis van de verzamelde gegevens worden berekeningen uitgevoerd waarmee 
het standaard energiegebruik en -verlies van het gebouw wordt bepaald en 
daarmee het Energielabel vastgesteld.

Het Energielabel van het gebouw wordt verstrekt in PDF-formaat. Indien gewenst 
kan apart een rapportage met de ingevoerde gegevens en resulaten worden 
geleverd.

 

Bekijk ook de blogartikelen over Energielabels

Veel onduidelijkheid bij energielabels bedrijfsverzamelgebouwen
Verplichting energielabel, wanneer?
Energielabel utiliteitsbouw
Ernergielabel Nieuwbouw utiliteitsbouw
NEN 2580 meting

 

contact_button_klein_links

Energiebesparing

In het energielabel worden een aantal standaard besparingsmogelijkheden aangestipt. TDS kan hierbij maar ook bij meer specifieke besparingen adviseren:

 • - Energieprestatie: certificaat en maatwerkrapport, voor utiliteit
   - Transitie in gebouwen
   - Subsidieonderzoek
   - Bedrijfsenergieplannen
   - EPC berekeningen

 

Energiebesparing_bedrijven

Referenties

Kantoor ABN Amro te Amsterdam (Nieuwbouw)
Kantoor VNG te Den Haag (Renovatie)
Winkel Reigersbos te Amsterdam Zuidoost (Winkels)
Villa te Almere (Woningbouw)
Verzorgingstehuis Prinsenhof te Leidschendam (Gezondheidszorg)
Biomassacentrale te Drachten (Nieuwbouw)
Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk (Nieuwbouw en Renovatie)
Gemeente Amstelveen (Revisievergunning Wm en Wvo)
Ziekenhuis Amstelland (Nieuwbouw / Bestaand)
Chemtura te Amsterdam (Milieuzorg ISO 14001)
Chocoladovny (Nestlé) Tsjechië (Auditing)
Gemeente Amstelveen (Revisievergunning Wm)

Op dit moment kent TDS-Engineering de volgende opdrachtgevers:

ABN AMRO
Bouwfonds MAB Vastgoedontwikkeling
Gemeente Amstelveen
Technische Universiteit Delft
TNO Delft
Rijksgebouwendienst
Annexum Vastgoed
Thuiszorg Amsterdam
Perry Sport
Biomassa Holding
Kristal
Nederlandse spoorwegen
Luchthaven Schiphol
Corio Nederland
Gemeente Amsterdam
Ballast Nedam
Redema Beheer
Autoradam Almere
Bouwbedrijf Witkamp Almere
Mitsubishi Caterpillar Europe
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
ASM Europe
Rabo Vastgoed
Driestar College Gouda
Flevo Ziekenhuis Almere
Woningbouwvereniging Eigen Haard
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
NH Hotels

Alle projecten komen binnenkort volledig uitgewerkt op de site te staan

Vacatures

Projectleider/ontwerper werktuigbouwkunde
Werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit het ontwerpen en maken van alle berekeningen van technische installaties, het zelfstandig uitwerken van complex teken- en rekenwerk, het opstellen van diverse rapportages, het overleggen en coordineren van de projectmatige werkzaamheden met de projectadviseurs en overige disciplines binnen het bureau. Het zelfstandig begeleiden van projecten inclusief overleg met de opdrachtgever en overige ontwerpteam leden.

Opleidingsniveau voor deze functie: Voor deze functie vragen wij een opleiding MTS/HTS werktuigbouw of installatietechniek met enkele jaren werkervaring. De juiste kandidaat is: zelfstandig, heeft goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, flexibel, creatief, teamworker en heeft gevoel voor humor.

Geboden wordt: Zelfstandige functies met afwisselende werkzaamheden in een jong en dynamisch team met een open sfeer. Een niet doorsnee adviesbureau. Een representatieve werkomgeving. Ruimte voor het ontplooien van initiatief. Loopbaanperspectief behoort tot de mogelijkheden. Een pakket van uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Indien u houdt van een prettige werksfeer, korte lijnen en uitdagende projecten dan nodigen wij u uit te solliciteren.
Uw reactie kunt u richten aan onze directeur, de heer ir. A.H.W. Ruijs: b.ruijs@tds-engineering.nl.
U kunt ook met ons telefonisch contact opnemen voor nadere informatie: 036-534405.