Energielabel

Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen.

Heeft u vragen over het Energielabel voor utiliteitsbouw of heeft u een Energielabel nodig? Belt u gerust: 036-5344005

TDS Engineering heeft veel ervaring in het opstellen van van Energie Certificaten.

Biogas rendabel?

mono-vergisting, rendement, rendabel, schoon water uit mest, zuiveren en vergisten, reductie mestvolume, kunstmestvervanger, groengas, biogas, methaangas, opbrengsten, dikke fractie, hergebruik, duurzame energie

Mestvergisting

biogas, biogasinstallatie, biogas installatie, methaangas, groengas, brandstof, digestaat, kunstmest, schoon drinkwater, drinkwater, puur water, residu water, water, mineralen en nutrienten, CO2, van der waalskrachten

Biogas installatie Zeewolde

TDS-engineering is sinds 2014 de preferred partner/engineer van Serigas International voor het ontwerpen van de huidige generatie Biogas installaties, op basis van het Serigas vergistingsproces. Naast het ontwerp van de biogas installatie neemt TDS engineering ook het projectmanagement voor haar rekening.

De biogas installatie en de beide opwerkingsprocessen; van biogas tot 98% methaan en afvalwater tot 100% schoon drinkwater, zijn werkend te bekijken bij onze pilot-installatie te Zeewolde.

Voor elke situatie ontwerpt TDS-engineers een geoptimaliseerd mest -en/of gft afvalvergistingsproces volgens het Serigas procedé. Dit kan zijn voor het complete vergistingsproces van gft-afval of mest tot 100% zuiver drinkwater, 98% zuiver methaan, CO2 en grondstoffen voor duurzame kunstmest. Maar het kan ook voor een deelproces zoals het scheiden van dunne- en dikke fractie met terugwinning van 100% schoon water. Het gaat om het maximaal te behalen rendement.

Kantoor met woonhuis Oebele Hoekstra architecten Almere

Kantoor met woonhuis Oebele Hoekstra architecten Almere   oppervlak BVO 600 m2 Plaats Almere Opdrachtgever particulier Type project wonen   Advisering en ontwerp van de volgende technische installaties; verwarming middels warmtepomp en bodemwisselaar vloerverwarming/ vloerkoeling gebalanceerde ventilatie met koeling sanitaire …

Buitencentrum De Kemphaan Almere

Buitencentrum De Kemphaan Almere   oppervlak BVO 650 m2 Plaats Almere Opdrachtgever Gemeente Almere Type project kantoor en horeca   Advisering en ontwerp van de volgende technische installaties; verwarming door middel van warmtepomp gekoppeld aan horizontale bodemwisselaar gebalanceerde ventilatie sanitaire …

DOORZOEK ONZE PROJECTEN OP TREFWOORD

  • Locatie: Almere
  • Opdrachtgever: Gemeente Almere
  • Oppervlakte BVO <10.000m2
  • Type Project: Overig