Update: Nieuwbouw kern Hippolytushoef, Woonzorggroep Samen

20th jul 2020 GasloosZorg

Nieuwbouw kern Hippolytushoef, Woonzorggroep Samen

Update 20/7/20: Inmiddels zijn de aanbestedingen afgerond en zal de bouw in oktober 2020 starten.

Aanleiding en uitgangspunten: Woonzorggroep Samen is voornemens woonzorglocatie Parkzicht te Hippolytushoef te slopen en daarvoor nieuwbouw te realiseren voor de huisvesting van bewoners met een intensieve zorgvraag. Het beoogde programma omvat het nieuw bouwen van 64 appartementen voor Beschermd Wonen (woonfunctie voor zorg) verdeeld over 2 gebouwen met 2 bouwlagen.

TDS Engineering doet Projectadvisering voor de onderdelen installaties, EPC, bouwfysica, geluid, akoestiek, brandveiligheid installatie-advies ten behoeve van bovengenoemd project.

Het project zal op basis van het bouwkundige voorontwerp van FAME Architecten en het technisch programma van eisen in een projectteam worden uitgewerkt.

De volgende advieswerkzaamheden worden door TDS Engineering verricht:

  1. Engineering van de E en W installaties tot en met technisch ontwerp (technische omschrijving en teken-/rekenwerk).
  2. Voorstel en vergelijking van installatie- en energieconcepten op basis van EPC en BENG (1,2,3).
  3. Kostenvergelijking van de verschillende concepten middels Total Cost Ownership (TCO).
  4. Vervaardigen van de EPC-berekening.
  5. Vervaardigen bouwbesluit berekeningen: oppervlakten, daglicht, ventilatie, spuivoorzieningen, wering van geluid van buiten, interne geluidisolatie en akoestiek ten behoeve van de indiening bij de omgevingsvergunning.
  6. Kwaliteitsbewaking van de uitvoeringswerkzaamheden installaties op de bouwplaats.

Duurzaam bouwen is goed, Gasloos is Beter! Neem contact op met TDS-Engineering voor een vrijblijvende kennismaking:

        – snelle service
        – gedegen kennis
        – heldere communicatie
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

TDS Engineering ontwerpt Duurzaam en Gasloos.