Flevoziekenhuis

10th okt 2014 OverheidZorg

Second opinion nieuwbouw uitbreiding Flevoziekenhuis

oppervlak BVO 34.000 m2

Plaats Almere

Opdrachtgever Flevoziekenhuis

Type project gezondheidzorg

Controle en second opinion van het ontwerp van de installatieadviseur voor de uitbreiding van het

ziekenhuis. De advisering betrof alle technische installaties van het ziekenhuis.