Mestvergisting

26th jun 2015 Gasloos

DUURZAME ENERGIE, SCHOON WATER EN KUNSTMESTVERVANGER UIT MEST

Serigas International heeft een procedé ontwikkeld om iedere vorm van biomassa om te zetten in bruikbare energie. Het procedé is gebaseerd op mono-vergisting waarbij een mix van bacteriën wordt gebruikt van SERI, het onderzoeksinstituut uit India. De bacteriën-mix en het mono-vergistingsproces zijn uniek in de wereld en resulteren in een veel grotere hoeveelheid gas van hogere kwaliteit (98% methaan) dan de traditionele vergistingsprocessen.

De halfproducten van het Serigas Procedé zijn: biogas, digestaat en residu water. Alle drie de halfproducten worden vervolgens opgewerkt tot hoogwaardige eindproducten:

– Biogas wordt 98% methaangas;

Serigas heeft een eigen upgrading proces dat alle verontreinigingen en CO2 uit het biogas verwijdert. Hierdoor ontstaat groengas dat kan worden gebruikt als transportgas, kookgas of kan worden ingevoerd in het net. De CO2 kan worden gebruikt voor bemesting in kassen of als koelmiddel.

– Digestaat wordt kunstmest vervanger;

Het digestaat wordt voorbewerkt met de rhizobiumbacterie waardoor de in het digestaat aanwezige stikstof wordt gebonden aan de zwevende deeltjes in het digestaat. De in het digestaat aanwezige fosfor wordt opneembaar gemaakt voor planten. Vervolgens worden de vaste deeltjes eruit gefilterd en de opgeloste mineralen met behulp van de FIPSTAR in een stollingsproces gebracht. Het stolsel wordt toegevoegd aan de duurzame kunstmest.

– Residu water wordt 100% Schoon drinkwater;

De FIPSTAR maakt het mogelijk om in water opgeloste verontreiniging, zonder gebruik van chemicaliën te doen stollen. Serigas heeft dit toestel ontwikkeld voor toepassing bij afvalwaterstromen. Hiermee kan tot 96% van de verontreining in water worden verwijderd. Door het trombose-proces zoals dat in het bloed voorkomt, op grote schaal na te bootsen, wordt bereikt dat alle opgeloste stoffen stollen. Het apparaat waar dat mee gebeurt heet FIPSTAR. De werking berust op het opheffen van de lading van de deeltjes waardoor deze elkaar niet meer afstoten maar onder invloed van Vanderwaals-krachten elkaar aantrekken.

contact_button_klein_links

Over SERI

Scalene Energy Research Institute (SERI) is verbonden aan het onderzoekslaboratorium Scalene Cybernetics LTD. Dit laboratorium concentreert zich vanaf 1987 op biomedisch onderzoek, met name op verbanden tussen proteïnesynthese en elektromagnetische straling. Vanaf 2000 legt men zich ook toe op onderzoek naar duurzame energie.

MIT-Review-Nov 2010

Business Outlook- Micro Unit

MINI Brochure

logo Scarlene

Over Serigas International

Serigas International BV is opgericht in 2010 om de internationale implementatie te ondersteunen van technologie op het gebied van duurzame energie. Deze technologie wordt ontwikkeld bij Scalene Energy Research Institute (SERI) te Bangalore.

Mission statement

Serigas International heeft een procedé ontwikkeld om iedere vorm van biomassa om te zetten in bruikbare energie.

Over een periode van 100 miljoen jaar is het CO2 uit de lucht gezuiverd en opgeslagen in de aardkorst in de vorm van kolen, olie en gas. Vanaf de industriële revolutie verbranden wij deze fossiele brandstoffen en brengen daarmee het CO2 terug in de lucht.

Als gevolg daarvan treden er allerlei ecologische veranderingen op. De zeeën worden zuurder en er komt steeds meer CO2 in de lucht. Als wij niet ingrijpen stevenen wij af op een ecologische ramp. Daar zijn alle klimaatgeleerden het eigenlijk wel over eens

Er is genoeg organische biomassa op aarde, in de vorm van reststromen, om 14 keer in de energiebehoefte van de Aarde te voorzien. Zo kan de natuur, met behulp van het Serigas procedé, voldoende energie leveren om het gebruik van fossiele brandstoffen overbodig te maken.

serigas logo basis

contact_button_klein_links