Basisschool De Parel

20th jun 2017 Onderwijs

Advieswerkzaamheden ten behoeve van het ontwerp van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.

type project: Onderwijs
oppervlak BVO: 1.126m2
Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever:  Stiching Openbaar Onderwijs a/d Amstel

 

Het ontwerp van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor de renovatie van de basisschool de Parel te Amsterdam.

Werktuigbouwkundige installaties

– Verwarming geheel of gedeeltelijk vervangen
– Verwarming aanpassen daar waar nodig

Elektrotechnische installaties

– Verlichting vervangen
– De nodige aanpassingen ten gevolge van de verbouwing en opwaardering
Vervangen BMC

Ontwerpwerkzaamheden

• Inventarisatie bestaande situatie
• Globale voorstelling van aanpassingen technische installaties
• Het maken van een globale kostenraming van de aanpassingen aan de installaties
• Deelname aan ontwerpvergaderingen
• Het maken van de benodigde lichtberekeningen en selectie verlichting
• Het maken van bestekstekeningen
• Het opstellen van een besteksomschrijving in Stabu

Aanbesteding

• Beantwoording van de vragen van de installateurs en het opstellen van een nota van inlichtingen
• Bijwonen van de aanwijzing
• Beoordeling van de inschrijvingen en het opstellen van een gunningsadvies

contact_button_klein_links