Proef Biogas Installatie Zeewolde

PROEF INSTALLATIE ZEEWOLDE

In Zeewolde, bij de Fam. Boon, werd in 2012 door Serigas International een proefinstallatie opgezet. Een Biogas Installatie volgens het Serigas Procedé aangepast aan locale omstandigheden. In 2014 is TDS-Engineering bij dit project betrokken geraakt.

De proef Biogas installatie uit 2012 leverde een groot aantal leerpunten op. De installatie werd op basis hiervan aangepast en verbeterd. Door deze doorgevoerde wijzigingen was het oorspronkelijke ontwerp echter niet langer meer actueel en ontstond de behoefte aan een ingenieursbureau dat de volgende generatie biogas installaties kon ontwerpen.

TDS-engineering is sinds 2014 de preferred partner/engineer van Serigas International voor het ontwerpen van de huidige generatie Biogas installaties, op basis van het Serigas vergistingsproces. Naast het ontwerp van de biogas installatie neemt TDS engineering ook het projectmanagement voor haar rekening.

De biogas installatie en de beide opwerkingsprocessen; van biogas tot 98% methaan en afvalwater tot 100% schoon drinkwater, zijn werkend te bekijken bij onze pilot-installatie te Zeewolde.

Voor elke situatie ontwerpt TDS een geoptimaliseerd mest -en/of gft afvalvergistingsproces volgens het Serigas procedé. Dit kan zijn voor het complete vergistingsproces van gft-afval of mest tot 100% zuiver drinkwater, 98% zuiver methaan, CO2 en grondstoffen voor duurzame kunstmest. Maar het kan ook voor een deelproces zoals het scheiden van dunne- en dikke fractie met terugwinning van 100% schoon water. Het gaat om het maximaal te behalen rendement.

fam boon zeewolde

Over SERI

Scalene Energy Research Institute (SERI) is verbonden aan het onderzoekslaboratorium Scalene Cybernetics LTD. Dit laboratorium concentreert zich vanaf 1987 op biomedisch onderzoek, met name op verbanden tussen proteïnesynthese en elektromagnetische straling. Vanaf 2000 legt men zich ook toe op onderzoek naar duurzame energie.

MIT-Review-Nov 2010

Business Outlook- Micro Unit

MINI Brochure

logo Scarlene

Over Serigas International

Serigas International BV is opgericht in 2010 om de internationale implementatie te ondersteunen van technologie op het gebied van duurzame energie. Deze technologie wordt ontwikkeld bij Scalene Energy Research Institute (SERI) te Bangalore.

Mission statement

Serigas International heeft een procedé ontwikkeld om iedere vorm van biomassa om te zetten in bruikbare energie.

Over een periode van 100 miljoen jaar is het CO2 uit de lucht gezuiverd en opgeslagen in de aardkorst in de vorm van kolen, olie en gas. Vanaf de industriële revolutie verbranden wij deze fossiele brandstoffen en brengen daarmee het CO2 terug in de lucht.

Als gevolg daarvan treden er allerlei ecologische veranderingen op. De zeeën worden zuurder en er komt steeds meer CO2 in de lucht. Als wij niet ingrijpen stevenen wij af op een ecologische ramp. Daar zijn alle klimaatgeleerden het eigenlijk wel over eens

Er is genoeg organische biomassa op aarde, in de vorm van reststromen, om 14 keer in de energiebehoefte van de Aarde te voorzien. Zo kan de natuur, met behulp van het Serigas procedé, voldoende energie leveren om het gebruik van fossiele brandstoffen overbodig te maken.

serigas logo basis