Nieuwbouw Boerhaave Zorg- en Wooncentrum te Haarlem

Boerhaave is een voormalig woon- en revalidatiecentrum. Door de verhuizing van de cliënten naar de locaties Meerhoeve en Schalkweide en revalidanten naar de Jacob Kliniek, is de locatie vrijgekomen. Voor de nieuwbouw Boerhaave is gekozen om nieuwe toekomstbestendige woon-zorg-leef concepten te ontwikkelen met o.a. het Beschermd en Verzorgd Wonen.

Volgens het concept komen er 160 woningen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Deze woningen vormen een alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Er is 24-uurs zorg aanwezig. De toekomstige bewoners hebben naast een eigen (klein) appartement ook een ruimte tot hun beschikking waar gezamenlijk kan worden gekookt en gegeten en waar dagelijks georganiseerde sociale activiteiten gaan plaatsvinden.

Ongeveer 20 woningen zijn bestemd voor ‘Tijdelijk te Gast’. Hier kunnen mensen terecht die tijdelijk niet meer, of nog niet, verantwoord in hun eigen woning kunnen wonen, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of een verhuizing naar een beschermde of verzorgde woonomgeving met specialistische behandeling nodig is.

Zo’n 70 woningen vallen binnen het concept Verzorgd Wonen. Dat gaat uit van zelfstandig wonen , maar in een veilige woonomgeving waarin men bereid is naar elkaar om te kijken en waar activiteiten met elkaar worden georganiseerd. Zorg wordt volgens afspraak geleverd, maar valt in geval van nood op dag en nacht op te roepen.

Om hieraan invulling te geven heeft Sint Jacob aan FAME Planontwikkeling gevraagd om gezamenlijk nieuwe woon-zorg-leef concepten te ontwikkelen voor deze locatie. Aan 2by4-architecten is gevraagd hiervoor het ontwerp te maken.

TDS Engineering heeft de opdracht gekregen voor de installatie- en bouwfysica advieswerkzaamheden.

 

Duurzaam bouwen is goed, Gasloos is Beter! Neem contact op met TDS-Engineering voor een vrijblijvende kennismaking:
        – snelle service
        – gedegen kennis
        – heldere communicatie
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

TDS Engineering ontwerpt Duurzaam en waar gewenst Bio Ecologisch. Bekijk hier onze diensten