MFC Binnenhof Amsterdam, voldoet aan norm Frisse Scholen Klasse B. (update)

Door ontwerpaanpassingen van de klimaatinstallaties, klimaatklachten opgelost!

Opdrachtgever: Vastgoed Amsterdam.
Object: Multi Functioneel Centrum Binnenhof uit 2004.
Adres: A.J. Ernststraat 112 – 140 te Amsterdam
BVO: circa 8.000 m2

Naar aanleiding van klachten over het binnenklimaat zijn aanvullingen gedaan op de ontwerpen van de klimaatinstallaties
Tocht, kou. Door te weinig ventilatie was het structureel te warm. Alle klachten zijn geïnventariseerd, oorzaken benoemd, en zowel tijdelijke als structurele oplossingen geformuleerd. Vervolgens zijn de tijdelijke oplossingen ingevoerd en werden nieuwe ontwerpen gemaakt voor structurele oplossingen. Inmiddels zijn ook de structurele oplossingen geïmplementeerd en naar tevredenheid opgeleverd.

Gebouw functie:

  • 2 Scholen
  • Kinderopvang (dagopvang en naschoolse)
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Buurtcentrum met Horeca en theater
  • Sport faciliteiten dansen yoga en een gymzaal.

Opdracht:

TDS Engineering heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van aanhoudende klimaat klachten van de gebruikers en te hoog energie verbruik. Op basis van de resultaten hebben we de ontwerp mogelijkheden geïnventariseerd en zijn 4 varianten uitgewerkt ten aanzien van energie, comfort, PvE frisse scholen en investering. In overleg is de variant met de beste resultaten uitgewerkt in een bestek technische installaties. De gehele verbouwing is vervolgens aanbesteed.

Ontwerp:

Voor de ventilatie werd een twincoil systeem in de te handhaven luchtbehandelingskast aangebracht en 2 nieuwe luchtbehandelingskasten van 19.000 m3/h met hoog rendement warmteterugwinning. De leslokalen en bijeenkomst ruimten zijn voorzien van een variabele volume regeling op basis van temperatuur en CO2. Tevens werd voorzien in hoog rendement fijnstof filters.

De warmte opwekking vindt voor 50% van de capaciteit plaats via 2 lucht-water warmtepompen van ieder 150 KW welke tevens voorzien in de koeling. De verlichting werd geheel vernieuwd door dimbare Led verlichting met aanwezigheid sensoren.

Energie:

Door warmteterugwinning toe te passen is het ventilatie verlies afgenomen van 600 kW naar 225 kW. Door warmtepompen toe te passen voor 50% van de capaciteit is het energie aandeel van de warmtepompen circa 90%. De besparing op het energie verbruik is daardoor circa 80% inclusief het extra verbruik voor de koeling.

Besparing jaarlijkse energiekosten € 60.000,- (van € 75.000,- naar € 15.000,-)
Besparing jaarlijkse CO2 uitstoot 175.000 kg (van 250.000 kg naar 75.000 kg)

Door toegepaste Led verlichting is het energieverbruik afgenomen van 240.000 kWh naar 120.000 kWh. De besparing van 120.000 kWh per jaar levert een CO2 besparing op van bijna 45.000 kg per jaar.

Uitvoering:

TDS Engineering heeft de uitvoering van de werkzaamheden door installateur Klaver begeleid.Vanwege de huisvesting van 2 scholen en kinderopvang is de uitvoering gefaseerd uitgevoerd met minimale inzet van tijdelijke huisvesting waarbij het object zoveel mogelijk in gebruik kon blijven.

Het hele project werd opgedeeld in 32 kleine deelprojectjes. In april 2019 werd gestart met het plaatsen van een tijdelijk onderkomen. Daarna volgden de verdere voorbereidingen. De echte verbouwing is grotendeels in de vakanties van de scholen uitgevoerd. Gestart werd in de meivakantie van 2019. In de zomervakantie werden de installaties in de scholen aangepast en ook de herfstvakantie werd daar nog voor gebruikt. Tussen de vakanties door werden de ruimten van de overige huurders aangepakt. Eind november waren de meeste installaties gereed en kon er opgeleverd worden. Behalve de regeling van de variabel volume installatie. Voor de voortgang werd de oude regeling gehandhaafd en de nieuwe regeling ernaast geplaatst. In de kerstvakantie en in de afgelopen voorjaarsvakantie is de oude regeling zowel hardware- als softwarematig eruit gehaald en de nieuwe regeling volledig in werking gesteld. Daarmee is het project gereed.

 

TDS Engineering adviseert bedrijven en overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen bij verduurzaming en transitie naar gasloos

Duurzaam bouwen is goed, gasloos is Beter! Neem contact op met TDS-Engineering voor een vrijblijvende kennismaking:

        – snelle service
        – gedegen kennis
        – heldere communicatie
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

TDS Engineering ontwerpt Duurzaam en Gasloos. Bekijk hier onze diensten