Controle ontwerp Flevoziekenhuis

FLEVOZIEKENHUIS

Almere

 
Het Flevoziekenhuis heeft een gefaseerde uitbreiding en verbouwing ondergaan terwijl het ziekenhuis in gebruik is gebleven. Het gebouw is hiermee gegroeid van 20.000 naar 54.000 m2.
De uitbreiding bestaat uit een gesloten ring om het bestaande ziekenhuis heen.
Het project is gerealiseerd in 3 bouwfases. Gestart is met de nieuwbouw en vervolgens is de renovatie ter hand genomen.
De opbouw van het nieuwbouw gedeelte bestaat uit kanaalplaatvloeren (begane grond), breedplaatvloeren (verdiepingen), prefab kolommen en prefab binnenspouwbladen.
De aanbestedende dienst zocht bij voorkeur een partij die een integrale aanbieding kon doen voor het totale pakket bouwkunde en e- en w-installaties.
TDS heeft de Second Opinion controle berekeningen uitgevoerd
 

AFBEELDINGEN