Fijnstof PM2.5 forecast obv gegevens RIVM

Minister Van Veldhoven trekt vijftig miljoen euro uit voor het Schone Lucht Akkoord (In het AD van 13/1/20)

Naar aanleiding van het artikel over het Schone Lucht Akkoord in het AD van vandaag hebben we in de geodata tool van het RIVM de visuele forecast voor concentraties PM 2,5 voor 2020/2025/2030 op een rijtje gezet. De beoogde reductie is in deze visualisatie goed zichtbaar. (Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (GCN en GDN), (zie ook ontwikkeling PM10 2013 – 2017)

Een Schone Lucht Akkoord moet nu zorgen dat het tij wordt gekeerd, zodat mensen langer en gezonder leven. Deze inspanningsverplichting, die in 2030 vijftig procent gezondheidswinst dient op te leveren ten opzichte van 2016, tekent minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) vandaag met 36 gemeenten en negen provincies.

De maatregelen uit het akkoord komen bovenop bestaand beleid, waardoor de luchtkwaliteit de afgelopen decennia al sterk is verbeterd. Auto’s worden schoner en steeds vaker elektrisch, de fiets is in de grote steden in opmars; steeds meer energie komt uit zon en wind en de landbouw werkt aan een integrale duurzame kringlooplandbouw.

Pelletkachels schadelijke bron

Het is goed om te zien dat de overheid nu ook inziet dat bepaalde subsidies, zoals die voor het verwarmen met pelletkachels en kleinere biomassa-installaties, contraproductief waren in de bijdrage aan fijnstofreductie. (energie opwekking uit biomassa)

Er komt extra geld en kennis om de milieuregels te handhaven. Een concreet voorbeeld is de roetfiltertest, die in de APK wordt opgenomen voor dieselauto’s. Met een deeltjesteller wordt straks standaard gecontroleerd of de roetfilter echt werkt. Ook is het de bedoeling dat mobiele bouwmachines, zoals aggregaten, schoner worden.

Luchtverontreiniging is een van de belangrijkste bedreigingen voor de gezondheid van de mensheid, net zo schadelijk als overgewicht. Jaarlijks overlijden duizenden mensen voortijdig door ongezonde lucht die verkeer, industrie, landbouw, scheepvaart en huishoudens zelf veroorzaken.

 

https://www.ad.nl/politiek/overheden-slaan-handen-ineen-voor-schonere-lucht~a8f31621/

https://geodata.rivm.nl/gcn/

 

TDS Engineering adviseert bedrijven en overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen bij verduurzaming en transitie naar gasloos
Duurzaam bouwen is goed, gasloos is Beter! Neem contact op met TDS-Engineering voor een vrijblijvende kennismaking:
        – snelle service
        – gedegen kennis
        – heldere communicatie
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

TDS Engineering ontwerpt Duurzaam en Gasloos. Bekijk hier onze diensten