Energielabel utiliteitsbouw

Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen.

Heeft u vragen over het Energielabel voor utiliteitsbouw of heeft u een Energielabel nodig? Bel: 036-5344005
TDS Engineering heeft veel ervaring in het opstellen van Energie Certificaten, is Erkend Deskundige en is energie adviseur met het BRL9500-certificaat voor de delen 00 (Algemeen) en 03 (Utiliteit bestaand).
TDS stelt voor makelaars, vastgoed eigenaren en ook particulieren het Energielabels op.

contact_button_klein_links

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A++++ (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Alleen energieadviseurs met een BRL-certificaat mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. Het BRL-certificaat wordt in het energielabel ook wel ‘NL-EPBD procescertificaat’ genoemd. toelichting

Wat als er geen energielabel is?

Per 1 juli 2015 kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bestuurlijke boete opleggen bij het niet naleven van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT controleert of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Volstaat een energieprestatieadvies ook?

Ja, als het energieprestatieadvies (EPA) is opgesteld door een gecertificeerd adviseur en niet ouder is dan 10 jaar.

Hoe weet ik welk energielabel een gebouw heeft?

Check het huidige geregistreerde energielabel van een gebouw.

Energielabel in publieke gebouwen

 • Het energielabel moet op een voor het publiek zichtbare plek hangen in alle publieke gebouwen groter dan 500 m², mits er voor dat gebouw een energielabel is geregistreerd.
 • Publieke overheidsgebouwen groter dan 500 m² hebben altijd een energielabel zichtbaar hangen. Naar verwachting wordt per 1 juli 2015 de grens verlaagd naar 250 m². Het gaat om overheidsgebouwen waar vaak publiek komt (vaker dan incidenteel). Bijvoorbeeld ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren. Het gaat ook om verhuurde ruimtes aan particulieren, groter dan 500 m², waar vaak publiek komt bijvoorbeeld een sportschool.

Wat zijn publieke (overheids)gebouwen?

Alle gebouwen die geheel of gedeeltelijk openbaar zijn voor publiek. En waar publiek vaak komt, vaker dan incidenteel. Bovenstaande regels gelden ook als de overheid een ruimte huurt in een particulier gebouw of een particulier een ruimte huurt in een overheidsgebouw.
Het gaat om gebouwen voor:

 • bijeenkomsten. Zoals musea, bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra, cafés, restaurants, hotels. Niet: kinderopvang, gebouwen van Defensie en Luchtmacht.
 • gezondheidszorg. Zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen. Niet: gesloten inrichtingen.
 • kantoren. Zoals ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek). Niet: kantoren waarvoor je speciale toestemming nodig hebt. Bijvoorbeeld een gebouw van Defensie met slagbomen.
 • logies. Zoals hotels, pensions.
 • sport. Zoals sportscholen, stadions, zwembaden.
 • winkels. Zoals supermarkten, kledingwinkels, showrooms van garages, banken.

Wat moet ik ophangen en waar?

Hang het voorblad van het energielabel op een zichtbare plek. Binnen, op circa 1,80 meter hoog, met onbelemmerd zicht. Dus bijvoorbeeld niet achter een plant.

Welke utiliteitsgebouwen moeten een energielabel hebben?

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • overheidsgebouwen
 • horecagebouwen
 • kantoorgebouwen (zoals banken)
 • bedrijfsverzamelgebouwen, veel onduidelijkheid
 • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen
 • winkels (zoals supermarkten)

Welke gebouwen hoeven geen energielabel?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen. Een uitzondering geldt voor:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
 • woonboten;
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

contact_button_klein_links

Meer informatie

Bron: rvo.nl