Duurzaam binnenklimaat zonder fijnstof

TDS Engineering post veel over verduurzaming van gebouwen en scholen in het bijzonder. Een belangrijke pijler van verduurzaming is terugwinning van energie uit en verbetering van de luchtkwaliteit door gebalanceerde luchtventilatie.

De verbetering van het binnenklimaat betreft vooral de verbetering van de luchtkwaliteit door luchtventilatie.

Waarvoor eigenlijk te weinig aandacht is, is dat de luchtkwaliteit door ventilatie beter wordt dan de buitenlucht… En dat terwijl er nogal wat kan worden afgedongen op de kwaliteit van onze buitenlucht.

Onlangs was in het nieuws dat er aan slechte luchtkwaliteit jaarlijks duizenden doden toe te schrijven zijn (1).

Het in de lucht aanwezige fijnstof blijkt, ook in lage concentraties, schadelijk voor de gezondheid. Het krijgt daarom in toenemende mate de aandacht bij het ontwerp van klimaatinstallaties. Door de relatief hoge concentratie van fijnstof in grote delen van Nederland is het raadzaam om de ventilatielucht goed te filteren voordat deze de klaslokalen wordt ingeblazen. ( PM2,5 jaargemiddelde in Almere is 13. Europese grenswaarde is 25. WHO advieswaarde is 10 µg/m3)*

In de plaats van inname van buitenlucht bij natuurlijke ventilatie systemen adviseert TDS Engineering daarom de buitenlucht bij inname met mechanische ventilatie met voorfilters te filteren. Hierdoor kan tot wel 90% van fijnstof worden afgevangen. De luchtkwaliteit verbetert aanzienlijk t.o.v. de buitenlucht en er is daadwerkelijk sprake van een duurzaam verbeterd binnenklimaat.

Wat is dan een slecht binnenklimaat school?

Een slecht binnenklimaat op school heeft vooral te maken met slechte ventilatie in het schoolgebouw. De juiste concentraties CO2, luchtvochtigheid en temperatuur vormen de basis voor een goed binnenklimaat. In een situatie met een te hoge Co2 waarde geeft concentratie- en gezondheidsklachten. Hygiëne en op tijd reinigen van het ventilatiesysteem voorkomt daarnaast dat ziekmakende pathogene en allergenen kunnen zorgen voor diverse uiteenlopende klachten.

De oplossing is dus goed ventileren, maar hiermee wordt de luchtkwaliteit maximaal zo goed als de kwaliteit van de buitenlucht.

Fijnstof

In de buitenlucht zit een veel te hoge concentratie fijnstof, volgens een coalitie van Longartsen. Fijnstof, dat elke Nederlander dagelijks inademt, dringt diep door in de longen. Het kan ontstekingen en ziektes als astma, bronchitis en COPD veroorzaken. Door fijnstof en stikstofdioxide (NO2) overlijden jaarlijks 12.000 Nederlanders vroegtijdig, zegt de Gezondheidsraad. Tienduizenden mensen worden er chronisch ziek door.

Een coalitie van 170 longartsen pleitte eind vorig jaar al voor strengere normen. De artsen worden gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie, die de Europese norm verouderd noemt. Strengere normen zouden de gezondheid van veel mensen flink verbeteren. De gezondheidsraad stelt dat iedere verlaging van NO2 en fijnstof verdere gezondheidswinst geeft.”

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt de Europese norm verouderd. De WHO noemt fijnstof en stikstofdioxide ‘het grootste milieurisico’ in de Europese Unie. De stoffen worden voornamelijk uitgestoten door het verkeer.

Normering

Vanaf 2015 geldt in Nederland een norm voor PM10  van 40 µg/m3 en PM2,5 van 25 µg/m3. Dit is geen gezonde norm omdat alle relevante gezondheidsrisico’s zich afspelen onder die norm. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om de norm op resp. 20 µg/m3 en 10 µg/m3 vast te stellen.

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een verzamelnaam voor heel kleine deeltjes die in de lucht zweven. Deeltjes kleiner dan 10 micrometer (PM10) noemen we fijnstof. Ultrafijnstof noemen we PM 2.5 en PM 0.1. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Deeltjes die door de mens zijn gemaakt, zoals roet, komen het meeste voor. Roetdeeltjes komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales en de open haard. Ook het bereiden van eten veroorzaakt fijnstof. De chemische industrie en metaalbedrijven stoten ook fijnstof uit. Ongeveer 75 procent van de totale hoeveelheid is het gevolg van menselijk handelen. De natuur maakt zelf ook fijnstof. Saharazand, bodemstof, vulkanische as en zelfs zeezout zijn zo klein dat we ze beschouwen als fijnstof.

Waar komt fijnstof vandaan?

Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjesvormige luchtverontreiniging. Deze deeltjes zijn klein genoeg om ingeademd te worden. Fijnstof ontstaat op verschillende manieren. Wat voorbeelden op een rij:

  • Natuurlijke fijnstof; vanuit zeezout, uit de bodem of door de wind
  • Fijnstof uit het verkeer; roet of het afschuren van rubber
  • Fijnstof uit de industrie; vanuit metaal of het storten van bulkgoederen
  • Veebedrijven; uitstoot door stro en gedroogde mest
  • Fijnstof uit woningen; open haard of houtkachel, barbecue
  • Chemische reacties; reacties in de lucht van zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden
  • Fijnstof ontstaat vanuit veel processen, zowel uit de natuur als productieprocessen door de mens zelf
  • Achterstallig onderhoud aan de luchtbehandelingsinstallatie, niet schoonmaken van de ventilatiekanalen of te laat vervangen van filters

TDS Engineering adviseert bedrijven en overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen bij verduurzaming en transitie naar gasloos

Duurzaam bouwen is goed, gasloos is Beter! Neem contact op met TDS-Engineering voor een vrijblijvende kennismaking:
        – snelle service
        – gedegen kennis
        – heldere communicatie
        – deskundigheid en 100% onafhankelijk
BEL DIRECT 036 – 534 4005 of mail@tds-engineering.nl

contact_button_klein_links

TDS Engineering ontwerpt Duurzaam en gasloos. Bekijk hier onze diensten

 

(1). Bron: https://www.ad.nl/buitenland/ella-9-stierf-door-vuile-lucht-rond-haar-dood-piek-in-fijnstof~a11af128/