Biogas rendabel?

WANNEER IS BIOGAS INSTALLATIE WINSTGEVEND?

Mono-Vergisting Biogas centrales op basis van het Serigas Procedé zijn rendabel. Vergisting is vanaf 20.000 ton mest per jaar zonder subsidie rendabel. Een ideale maat is 36.000 ton per jaar (100 ton per dag). Het ligt voor de hand te streven naar buurtvergisters, waarbij enkele boeren zich verenigen in een coöperatie om de mest te verwerken.

Door het ontwerp van de biogas installatie optimaal af te stemmen op de beschikbare afvalstromen wordt ook de investering geoptimaliseerd. Door schaalgrote te realiseren kan het rendement echter sterk toenemen. Schaalgrote kan worden gerealiseerd door de afvalstromen van enkele bedrijven gezamenlijk te verwerken. Hierdoor zal het rendement op de investering voor ieder bedrijf afzonderlijk sterk verbeteren.

Ook voor gemeenten is een biogas centrale interessant. Het verwerken van bestaande gft afvalstromen in een biogas centrale draagt bij aan de verplichte duurzaamheidsdoelstelling. Naast natuurlijk het feit dat het verwerken van afvalstromen gaat renderen ipv dat het een kostenpost is. Ook gemeenten kunnen afvalstromen van één of meerdere gemeenten verwerken. Of juist kiezen voor meerdere biogas installaties om de transportkosten laag te houden. TDS engineering heeft ervaring met overheid en gemeenten en ontwerpt graag uw optimale biogas centrale.

SCHOONWATER UIT MEST,

Mestverwerking door scheiding

Op de boerderij mest verwerken tegen lage kosten

De voordelen:

  • Reductie van 70% van het mestvolume
  • Schoon water volgens specificatie
  • Dikke fractie geschikt voor hergebruik
  • Kosten: € 5 – € 7 per ton mest

ZUIVEREN EN VERGISTEN

Duurzame energie, schoon water en kunstmestvervanger uit mest

De voordelen:

  • Reductie van 90% van het mestvolume
  • Kunstmestvervanger
  • Levert groen gas op
  • Opbrengsten: € 15 – € 30 per ton mest

Over SERI

Scalene Energy Research Institute (SERI) is verbonden aan het onderzoekslaboratorium Scalene Cybernetics LTD. Dit laboratorium concentreert zich vanaf 1987 op biomedisch onderzoek, met name op verbanden tussen proteïnesynthese en elektromagnetische straling. Vanaf 2000 legt men zich ook toe op onderzoek naar duurzame energie.

MIT-Review-Nov 2010

Business Outlook- Micro Unit

MINI Brochure

logo Scarlene

Over Serigas International

Serigas International BV is opgericht in 2010 om de internationale implementatie te ondersteunen van technologie op het gebied van duurzame energie. Deze technologie wordt ontwikkeld bij Scalene Energy Research Institute (SERI) te Bangalore.

Mission statement

Serigas International heeft een procedé ontwikkeld om iedere vorm van biomassa om te zetten in bruikbare energie.

Over een periode van 100 miljoen jaar is het CO2 uit de lucht gezuiverd en opgeslagen in de aardkorst in de vorm van kolen, olie en gas. Vanaf de industriële revolutie verbranden wij deze fossiele brandstoffen en brengen daarmee het CO2 terug in de lucht.

Als gevolg daarvan treden er allerlei ecologische veranderingen op. De zeeën worden zuurder en er komt steeds meer CO2 in de lucht. Als wij niet ingrijpen stevenen wij af op een ecologische ramp. Daar zijn alle klimaatgeleerden het eigenlijk wel over eens

Er is genoeg organische biomassa op aarde, in de vorm van reststromen, om 14 keer in de energiebehoefte van de Aarde te voorzien. Zo kan de natuur, met behulp van het Serigas procedé, voldoende energie leveren om het gebruik van fossiele brandstoffen overbodig te maken.

serigas logo basis