TDS en Architecten

TDS werkt vaak samen met Architecten. Kenmerken hierbij zijn samensmelting van techniek en esthetica meedenken met inpassing van de techniek in de architectuur controle over het proces, zowel tijdens het ontwerp als in de uitvoering heldere communicatie met architect kostenbewust …

Mono-Vergisting

DUURZAME ENERGIE, SCHOON WATER EN KUNSTMESTVERVANGER UIT MEST Serigas International heeft een procedé ontwikkeld om iedere vorm van biomassa om te zetten in bruikbare energie. Het procedé is gebaseerd op mono-vergisting waarbij een mix van bacteriën wordt gebruikt van SERI, …

Biogas rendabel?

WANNEER IS BIOGAS INSTALLATIE WINSTGEVEND? Mono-Vergisting Biogas centrales op basis van het Serigas Procedé zijn rendabel. Vergisting is vanaf 20.000 ton mest per jaar zonder subsidie rendabel. Een ideale maat is 36.000 ton per jaar (100 ton per dag). Het …

Energielabel utiliteitsbouw

Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen. Heeft u vragen over het Energielabel voor utiliteitsbouw of heeft u een Energielabel nodig? Bel: 036-5344005 TDS Engineering heeft veel ervaring in …